Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers

We zijn een goede partner om medewerkers te begeleiden, met een helder, onderscheidend aanbod en ruime werkervaring.

Wij werken voor bedrijven, organisaties, overheden, instellingen, (beroeps)verenigingen, arbodiensten en collega's. Ook kan de cliënt zelf opdrachtgever zijn, privé of als ondernemer. Ons specialisme is de combinatie van mens en werk. Zo kunnen we bijvoorbeeld psychosociale begeleiding combineren met een outplacementtraject.

Daarmee zijn we sparringpartner op het gebied van begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, ziekteverzuim, re-integratie, reorganisatie, boventalligheid, disfunctioneren, loopbaan en solliciteren. We denken graag met u en uw organisatie specifieke vragen mee, omdat we een goede lange-termijnrelatie met u willen aangaan.

We bieden altijd maatwerk, toegesneden op de vraag van de opdrachtgever en op de behoefte van medewerkers. Bovendien houden we korte lijnen zodat we snel kunnen schakelen. We hebben een praktische aanpak en zijn reëel, concreet en helder over kansen en mogelijkheden van medewerkers.

We werken individueel als er een specifieke vraag ligt voor een enkele medewerker en we organiseren workshops, trainingen en lezingen op maat voor groepen. Deze verzorgen we in onze eigen groepsruimte in Schijndel of op locatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend oriënterend gesprek.